2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

HP+10: Future of global governance
El proppassat mes de febrer, la reunió del 10è aniversari del 'Procés de Hèlsinki sobre Globalització i Democràcia', un fòrum de multiactors promogut pels governs de Finlàndia i Tanzània per fomentar formes millors per gestionar la globalització, va tenir lloc al Hansaari Conference Centre, a Finlàndia.
El Fòrum UBUNTU ha participat en aquest procés durant molts anys i el seu director, Manuel Manonelles, va també prendre part en la reunió del passat febrer, de la qual es publica ara el seu informe final, titulat 'Future of global governance'.
Si hi esteu interessats, podeu trobar-lo aquí.