2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Parlament Europeu: És l'hora d'exigir resultats
Aquesta resolució, que ha comptat amb un ampli suport multipartidista —la totalitat del grup socialista europeu, però també amb el suport majoritari dels grups populars, lliberals i verds- demana que la Unió Europea lideri el procés de la introducció d'aquesta taxa, fins i tot si es dóna el cas que els països de la UE ho haguessin de fer inicialment sols, com un primer pas cap a un impost de caràcter global.

Aquesta proposta va totalment en línea amb allò que des del Fòrum UBUNTU o altres institucions (com la Confederació Internacional Sindical i d'altres de la societat civil) fa temps que defensem i proposem, i que es concretaria especialment amb la implementació d'allò que tradicionalment s'ha conegut com la "Taxa Tobin": és a dir, un petit impost sobre les transaccions internacional de divises (ITD) com a nova font de finançament al desenvolupament complementaria a les altres fonts ja existents (com l'Ajuda Oficial al Desenvolupament).

En els propers mesos aquestes propostes estaran a l'agenda de reunions del més alt nivell com les properes reunions del G-20 a Cannes i d'altres. Això haurà estat possible gràcies a la tasca duta que hem dut a terme des de la societat civil durant anys, començant per organitzacions com ATTAC, i continuant amb les diverses campanyes que s'estan duent a terme en aquest moments, com la campanya per la Taxa Robin Hood i d'altres amb les quals fa temps que estem en contacte i hi col·laborem. Però es deu també en gran part a la tasca que ens els últims cinc anys ha dut a terme el Grup Pilot sobre Finançament Innovador pel Desenvolupament que, liderat per un grup de països (entre ells França, Brasil, Xile, Japó o Espanya), i en interacció amb la societat civil, ha aconseguit fer avançar aquesta iniciativa dins de l'agenda política internacional.

És més, les conclusions de la recent reunió a Brussel·les dels Caps d'Estat i de Govern de la Zona Euro del dia 11 de març, inclouen en el seu punt número 8 la necessitat de treballar en aquesta direcció.

És, doncs, el moment per l'acció i per exigir resultats. És un moment que requereix de la màxima mobilització de la societat civil, però també del món acadèmic i de tots aquells actors que estan realment compromesos (parlamentaris, municipis, associacions de tot tipus, etc.) a assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i en un món molt més just i digne.

Manuel Manonelles
Director del Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil
Fòrum Ubuntu