2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Task Force on Financial Integrity
La Task Force on Financial Integrity & Economic Development és una coalició global d'organitzacions de societat civil internacional i més de 50 governs que treballen conjuntament per tal d'aconseguir una major transparència en el sistema financer global en benefici dels països en desenvolupament. Des d'aquest mes de maig el Fòrum UBUNTU en forma part com a organització membre per tal de contribuir en les reformes que portin a una nova governança mundial, especialment en l'àmbit econòmic i financer.