2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Nota informativa: El procés d'implementació d'una TTF ha començat

Barcelona, 10 d'octubre de 2012

Ahir, 9 d'octubre, la reunió de l'ECOFIN a Luxemburg va refrendar el compromís d'onze estats membres de la UE d'implementar una taxa a les transaccions financeres per mitjà de l'anomenat Procediment de Cooperació Reforçada. Tot i les dificultats que es van trobar, finalment Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovèquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, França, Grècia, Itàlia i Portugal s'han compromès a ratificar l'acord.

Aquesta decisió segueix la carta enviada per 9 estats el passat febrer a la Presidència danesa de la UE demanant que accelerés les negociacions per implementar la TTF. A partir d'aquest moment es van iniciar unes negociacions diplomàtiques que s'han vist complicades per l'oposició d'alguns governs -principalment Regne Unit i Luxemburg- i per la greu inestabilitat econòmica i financera que es viu al sud de la UE.

Davant la impossibilitat d'arribar a un consens de tots els 27 estats membres, es va decidir iniciar el procediment excepcional que recull el Tractat de la UE conegut com a Cooperació Reforçada (Enhanced Cooperation Procedure, en anglès). Aquest estipula que, enfront d'una situació de bloqueig, un terç dels estats membres poden tirar endavant una proposta presentant-la a la Comissió i sense necessitat de l'aprovació de la resta. és així com sota el lideratge dels governs d'Alemanya i França s'ha pogut avançar la proposta per implementar la TTF. Tot i que només es requeria la petició de 9 estats, finalment han sigut 11 els que s'han compromès a demanar-ho.

La implementació de la TTF a nivell europeu és una reivindicació insistent des de fa anys de diverses organitzacions de la societat civil, el món acadèmic i la ciutadania. La notícia d'ahir és esperançadora per les implicacions que la TTF té. D'una banda es tracta d'un instrument que suposa un primer pas de cara a la regulació dels mercats financers, contribuint a una modulació de l'especulació; per l'altra, suposa una ingent font d'ingressos que es podrien dedicar a diferents necessitats com el finançament de l'estat del benestar i la cooperació al desenvolupament i el canvi climàtic.

Des del Fòrum UBUNTU considerem que és moment de continuar treballant i exercint pressió per tal que el debat relatiu al disseny de la TTF i l'ús dels fons que es recaptin tingui en compte les necessitats de la ciutadania europea i mundial. Estem davant d'un moment històric que no es pot diluir per satisfer les necessitats econòmiques dels estats sota el control dels mercats financers. Queden pendents molts desafiaments de gran importància per al futur com són la lluita contra els paradisos fiscals o l'especulació en el mercat de matèries primeres. Tot i això la implementació de la TTF a Europa constitueix un avenç cap a la governança econòmica que, per ser efectiva, ha de començar amb mecanismes de governança financera internacional.Per a més informació:

Hernán Cortés (hernan.cortes@ubuntu.upc.edu)

93-413 77 73 / 609 76 61 20