2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Finançament Innovador per als ODM: una precondició per a l'èxit
Entre el 20 i el 22 de setembre la seu de Nacions Unides de Nova York va acollir la celebració de la Cimera d'Alt Nivell de Revisió dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), a cinc anys de la data fixada per la comunitat internacional per al seu assoliment. En aquest context, el 21 de setembre el Fòrum Ubuntu va organitzar, amb la col·laboració de la Confederació Sindical Internacional (ITUC, de les seves sigles en anglès), un acte paral·lel a la Cimera, per tal d'abordar una qüestió fonamental per a l'avenç efectiu dels ODM: la necessitat de generar noves fonts de recursos que possibilitin el seu finançament. L'acte va comptar amb el recolzament de UN-NGLS, el Center of Concern i SOLIDAR, i hi van assistir i participar activament més d'un centenar de persones, entre representants de la societat civil, de diverses agències de Nacions Unides i de delegacions d'estats.

Mitjançant aquest diàleg es va debatre el paper que els nous mecanismes de generació de recursos poden tenir en el compliment dels ODM. El debat es va centrar en les propostes d'aplicació d'impostos al sistema financer que, per les seves característiques, es configuren com una solució pràcticament idònia per a resoldre les necessitats del desenvolupament. En primer lloc, el volum d'aquest mercat permetria recaptar els diners necessaris per fer front a les necessitats de finançament dels ODM mitjançant l'aplicació d'un impost minúscul, sense afectar el comportament en aquest escenari. D'altra banda, la necessitat de regular de manera coordinada aquest mercat global s'ha fet palesa amb l'esclat de la crisi en la què ens trobem immersos. D'entre les diverses propostes de taxes financeres que existeixen, l'aplicació d'un impost a les transaccions de divises va ser objecte d'una anàlisi més profunda, ja que recentment ha adquirit una importància renovada, en haver-se demostrat la seva viabilitat i senzillesa tècnica.

L'acte va estar moderat per Manuel Manonelles, director del Fòrum Ubuntu, i va comptar amb la participació de Sharan Burrow, Secretària General de la CSI-ITUC, així com d'Aldo Caliari, del Center of Concern, i de Conny Reuter, de l'organització SOLIDAR. També hi va participar en Carlos Alberto M. Den Hartog, del Ministeri d'Afers Exteriors de Brasil, i Kumi Endo, de l'Oficina de Finançament per al Desenvolupament de Nacions Unides. El diàleg va permetre analitzar les diferents dimensions de l'aplicació d'un eventual impost financer, tot articulant estratègies per avançar envers la seva implementació. Properament estarà disponible un informe sobre la trobada.

A més d'organitzar aquest acte, el Fòrum Ubuntu va seguir de prop el desenvolupament de la Cimera, participant a l'Acte d'Alt Nivell organitzat pel Grup Pilot sobre Finançament Innovador pel Desenvolupament la tarda del 21 de setembre; així com altres activitats paral·leles, com el seminari "The World We Want 2015", organitzat per la Crida Global contra la Pobresa (GCAP), el dia 22, entre d'altres.