2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Entre la legitimitat i el poder. Article de Juan Antonio Carrillo Salcedo
El prestigiós profesor de Dret Internacional, Juan Antonio Carrillo Salcedo, presenta, en l'article que s'adjunta, un anàlisi de l'actual context internacional en el qual la consolidació de fòrums com el G20, posa en entredit el rol de les Nacions Unides. En el mateix, però, evidencia les mancances d'aquestes fòrmules, i posa en qüestió la seva suposada eficàcia. En canvi, proposa l'aplicació complerta de la Carta de les Nacions Unides i l'ús efectiu de l'ECOSOC com l'instrument legítim i efectiu per avordar les greus problemàtiques que la crisi econòmica i financera planteja a escala global.

Veure l'article