Impost Global sobre les Transaccions de Divises com a font de Finançament per al Desenvolupament

La setmana del 22 al 26 de setembre es reuniran a Nova York nombrosos Caps d'Estat i de Govern amb motiu de la Reunió d'Alt Nivell sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, en el marc de l'obertura de la nova sessió de l'Assemblea General de Nacions Unides (la número 63). Més endavant, del 29 de novembre al 2 de desembre tindrà lloc la Conferència Internacional de Seguiment sobre el Finançament per al Desenvolupament encarregada d'Examinar la Implementació del Consens de Monterrey Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus a Doha, capital de Qatar.

L'article 2 del Consens de Monterrey sobre Finançament per al Desenvolupament (març 2002) afirma: "We note with concern current estimates of dramatic shortfalls in resources required to achieve the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration — the MDGs".

A dia d'avui tothom reconeix la pràctica impossibilitat d'assolir els ODM en la data prevista, principalment perquè encara no s'està produint el canvi de tendència en la provisió del Finançament per al Desenvolupament imprescindible per a la consecució dels ODM. Per aquest motiu, ens trobem davant d'una situació política internacional tan paradoxal com injustificable: a) d'una banda a Nova York es produirà, amb tota seguretat, una renovació de l'adhesió als ODM al més alt nivell, plena de grans paraules però totalment buida de compromisos efectius per assolir-los; b) d'altra banda, a Doha tindrà lloc la revisió del Consens de Monterrey que, també amb moltes probabilitats, es resumirà amb pràcticament les mateixes paraules de fa 6 anys sense proporcionar, un cop més, els mitjans necessaris per implementar-lo. No es farà res per resoldre la clara constatació del seu segon article (citat en el paràgraf anterior), en un moment en què, a més a més, les crisis alimentària, climàtica... desafien la humanitat sencera.

Per iniciativa del Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil —UBUNTU, les persones i organitzacions de la societat civil internacional que firmem aquest comunicat volem dir PROU a tanta paraula buida, PROU a tanta declaració estèril, PROU a tanta inoperància i apatia. Però també volem dir-vos que hi ha solucions possibles, que presentem, proposem i exigim que siguin discutides i aprovades, i immediatament després, sobre tot, implementades, durant el període comprès entre la reunió de Nova York i la de Doha.

En aquest comunicat, que no pot ser exhaustiu, ens centrem en una mesura que considerem imprescindible i que, a més a més de proporcionar solucions concretes molt tangibles, ens situaria en un àmbit internacional de treball i implementació. Des d'aquest àmbit, el d'unes Nacions Unides reformades i reforçades, és imprescindible enfrontar-se avui com a humanitat als problemes que se'ns plantegen.

CONCRETAMENT PROPOSEM QUE LA REUNIÓ DE DOHA ACABI CREANT UN Impost Global sobre les Transaccions de Divises (CTT for FfD) que esdevingui una font addicional, predictible, estable i sostenible de Finançament per al Desenvolupament, la recaptació de la qual es destini a fons multilaterals de Nacions Unides, perquè s'utilitzi, inicialment, per assolir els ODM l'any 2015. Aquesta mesura:

  1. d'acord amb els estudis dels Grups Tècnics de la Iniciativa contra la Fam i la Pobresa (liderada per Brasil, França, Xile, Sud-àfrica, Espanya i Alemanya), permetria recaptar, amb un petit gravamen, "una significativa quantitat de recursos per al desenvolupament sense interferir en el funcionament normal del mercat". Segons dirigents d'alguns dels països esmentats, el impostos globals s'haurien de considerar una contrapart "normal" als beneficis que, per a les grans corporacions financeres transnacionals, deriven de la globalització. Compartim totalment aquesta idea!
  2. d'acord amb el Secretari General de Nacions Unides, seria el resultat d'un "renovat interès en un possible impost del 0,005% sobre les transaccions de divises, per finançar el desenvolupament; un minúscul impost [...] amb el potencial de generar milers de milions de dòlars que es podrien destinar al desenvolupament. [...] Aquests impostos concerneixen a més d'un país pel que convé aplicar-los en un marc de cooperació entre països"ii
  3. té unes bases globals, ja que la globalització i la territorialitat són irrellevants al FOREX (Foreign Exchange Market), el mercat en el que es realitza l'intercanvi de divisesiii. Per tant, la CTT que proposem pot ser aplicada a nivell del sector financer global i transferida directament a un Fons Multilateral de Nacions Unides, cosa que contribuiria enormement a reforçar el paper de l'organització en la consecució dels ODM.

PROPOSEM, EN DEFINITIVA, QUE EL FINANÇAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT ES BASI TAMBÉ, A PART D'EN L'AJUDA OFICIAL (QUE PER SUPOSAT, HA D'ASSOLIR JA, SENSE MÉS DILACIONS, EL 0,7% DEL PIB DELS PAÏSOS RICS I PODEROSOS), EN UNA IMPRESCINDIBLE I JUSTA REDISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA ECONÒMICA GENERADA AL MÓN.

Aquesta redistribució només la pot garantir un sistema d'organitzacions internacionals reformat que, com diem sempre en el context de la "CAMPANYA MUNDIAL PER A UNA PROFUNDA REFORMA DEL SISTEMA D'INSTITUCIONS INTERNACIONALS", ha d'evolucionar cap a un nou sistema de Governabilitat Democràtica Mundial capaç, entre altres coses, de dotar-se i gestionar aquests impostos globals.


Federico Mayor
 
Mario Soares
 
Susan George
Author and Board Chair of Transnational Institute
 
Noam Chomsky
 
Guy Rider
ITUC - International Trade Union Confederation
 
Edgar Morin
Association pour la Pensée Complexe (APC)
 
Aminata Traoré
ASF - African Social Forum
 
Josep Borrell
Global Progressive Forum
 
Kailash Satyarthi
Global March Against Child Labour
 
Margaret O. Blomberg
NFO Committee on Financing for Development (FfD)
 
Cândido Grzybowski
IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
 
Chico Whitaker
Right Livelihood Award; Brazilian Commission Justice and Peace
 
Roberto Savio
IPS - Inter Press Service
 
Saskia Sassen
Committee on Global Thought Columbia University
 
John Foster
North-South Institute & Social Watch
 
Gigi Francisco
DAWN
 
Alexander Likhotal
Green Cross International
 
Tomas Magnusson
IPB - International Peace Bureau
 
Miquel de Paladella
Global Movement for Children
 
Ricardo Díez Hochleitner
Honorary President Club of Rome
 
Herman Spanjaard
IPPNW - International Physicians for the Prevention of Nuclear War
 
Mary-Winne Ashford
Past Co-President of International Physicians for the Prevention of Nuclear War
 
Shula Koenig
PDHRE - People's Movement for Human Rights Learning
 
Nancy Alexander
Citizen's Network on Essential Services
 
Sara Longwe
FEMNET - African Women's Development and Communication Network
 
Fatma Alloo
DAWN Africa
 
Meja Vitalis
AFRODAD - African Forum and Network on Debt and Development
 
Elizabeth Eilor
AWEPON - African Women's Economic Policy Network
 
Martin Tsounkeu
ADIN - Africa Development Interchange Network
 
Nadia Johnson
WEDO - Woman Environment Development Organitzation
 
Tono Harahi
Altermonde (Japan)
 
Philo Morris
Medical Mission Sisters
 
Lois Barber
EarthAction
 
Mohammed Fayek
Arab Organization For Human Rights
 
Marino Busdachin
UNPO – Unrepresented Nations and Peoples Organisation
 
Rómulo Torres
LATINDADD - Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos
 
Ernesto Lamas
AMARC ALC - Asoc. Mundial Radios Comunitarias - América Latina Caribe
 
Pedro Santana
EURALAT
 
Felix Dodds
Stakeholder Forum
 
Fintan Farrell
European Anti Poverty Network
 
Martí Olivella
Alliance for Responsible, Plural and United World
 
Vicente García-Delgado
CIVICUS - UN representative
 
Francine Mestrum
AEDH - Agence européenne pour la défense des droits de l'homme
 
Roberto Papini
Instituto Internazionale Jacques Maritain
 
Arcadi Oliveras
Justice and Peace Europe
 
Jorge Nieto
Centro Internacional para la Cultura Democrática
 
Miquel Àngel Essomba
Centre UNESCO de Catalunya
 
Fèlix Martí
Honorary President Linguapax Institute
 
Antoni Giró
Rector UPC - Universitat Politècnica de Catalunya
 
Richard A. Falk
Princeton University; California University
 
Hall Gardner
Professor American University of Paris
 
Heitor Gurgulino de Souza
Former Rector of UNU - United Nations University
 
Domingo Jiménez Beltrán
Former Director European Environmental Agency
 
Srilatha Batliwala
Civil Society Research Fellow at Harvard University
 
Josep Ferrer
Professor Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
 
Ferran Requejo
Professor Universitat Pompeu Fabra - UPF
 
Sean O Siochru
NEXUS
 
Jean Fabre
 
Josep Xercavins
Secretariat Ad Hoc del Fòrum UBUNTU, professor UPC

 


Adherits al comunicat -